PhD stipendier i biomimetik i USA

Til trods for at biomimetik (eller biomimicry) er et voksende interdisciplinært forskningsfelt er det stadigvæk forholdsvist svært at komme til at drive forskning i området. Det gør Akron Universitet i Ohio, USA nu imidlertid noget ved. De tilbyder stipendier til 5 års PhD studier i biomimicry inden for en lang række af forskningsområder (fra biomaterialer og adfærdsbiology over design til regenerativ medicin). Hvis du ønsker at vide mere om deres stipendier, så besøg deres hjemmeside...

Fokus på biomimicry i Danmark

Biomimetik (eller biomimicry som det også refereres til) er lige så stille ved at vinde mere og mere indpas i Danmark. Mens det har været et forskningsområde på Danmarks Tekniske Universitet (på Mekanisk Institutet under ledelse af Torben Lenau) og Syddansk Universitet (især på det relevativt nyddannede Centre for BioRobotics) er Aarhus Universitet nu også så småt begyndt at interessere sig for emnet. Biologistuderende Nanna Aude arbejder på et projekt om myrer og deres biomimetiske potentiale (med myre-ekspert Joachim Offenberg som vejleder) på Aarhus Universitet. I et interview med TV2 Østjylland forklarer hun nærmer om projektet og ideen bag biomimetik/biomimcry. Nanna arbejder ikke kun akademisk med biomimetik, men har også sammen med en kollega oprettet en konsulentvirksomhed Naturagenturet, som arbejder med naturen som...

Online foredrag om biomimetik

Lørdag den 26. september 2015 holdte jeg et foredrag om biomimetik på engelsk med titlen “Biomimetics and what we can learn from animals” i forbindelse med Oxford University Department for Continuing Education’s åbent dag arrangement. Foredraget blev livestreamed og er nu også tilgængelig på YouTube:   I foredraget der som sagt er målrettet folk uden baggrundsviden og først og fremmest forsøger at fascinere (som småt med tekniske detaljer) giver jeg en kort introduction til biomimetik og fokuserer derefter på en rakke eksempler såsom fisk og undervandsrobotter, geckoer og vedhæftning, flyvende insekter og mico-air vehicles og edderkoppe silke og supermaterialer. Oxford University Department for Continuing Education er et godt sted at formidle biomimetik og arbejder i øjeblikket på at tilføre flere biomimetik-relaterede kurser. Lørdag den 31. oktober 2015 holder teamet bag virksomheden BioTRIZ Ltd et endags-workshop om myrer og hvad vi kan lære fra dem om management med titlen “Ants also have weekends: Biomimetic management”. Du kan læse mere om dagen...

Nyt år og nyt tema på biomimetik.dk

Kære læsere, Vi er nu næsten trådt ind i 2015. Det vil sige at biomimetik.dk har kørt med næsten det samme layout i over 8 år, så det er på tide med en overhaul. Som I kan se er temaet kun ændret en smule, men vi har samtidigt overså ændret content management system fra Drupal til WordPress. I starten af 2014 skiftede biomimetik.dk ejer og ejes nu af den engelske virksomhed Wixia Web Ltd., men sitet fortsætter som før (forhåbentligt dog med lidt flere indlæg) og det er også fortsat muligt at bestille foredrag og få hjælp til biomimetik udstillinger. Godt...

Europæisk biomimicry alliance

De sidste par år er en løs organiseret alliance af forskellige biomimciry interesserede forskere, arkitektur og forretningsfolk begyndt at etablere sig. Biomimcry er mere eller mindre det samme som biomimetik, men med en lidt mere holistisk og økologisk tilgang til produktudvikling baseret på inspiration fra naturen. Den europæiske alliance blev dannet i 2006 efter forbillede fra de amerikanske virksomheden Biomimicry 3.8 og ikke-for-profit organisationen Biomimicry Institute begge med Janine Benyus (forfatter til den populære 1997 bog Biomimicry: Innovation Inspired by Nature) som med-stifter. Alliancen består af nationale medlemsorganisationer fra blandt andet Tyskland, Holland, Schweiz, Tjekkiet og Spanien. Seneste skud på stammen er den britiske Biomimicry UK, hvis hjemmeside gik live i sidste måned. Medlemmerne bag den engelske organisation består af en blanding af designere, konsulenter, forretningsfolk og biologer og tæller blandt andet bydesigneren Richard MacCowan og direktøren for BioTRIZ Nikolay Bogatyrev. Det er måske så småt ved at være på tide at interreserede enkeltindivider går sammen for at danne en dansk pendant: Biomimicry DK? Læs mere på Biomimcry Europe og Biomimicry UK...

Bionik undervisningsfilm til folkeskole-elever

Den danske dokumentarfilmsvirksomhed AlphaFilm og Kommunikation har produceret en flot og interessant undervisningsfilm ’Naturen – byggekunstens mester’ om biomimetik (hvilket de desværre kalder bionik i filmen – bionik betegner i engelsktalende lande udelukkende medicinske implantater og proteser). Filmen fokuserer, som titlen antyder, meget på arkitektur og bygningsteknologi, men beskriver for eksempel også the Sarah Forest Project, som bruger naturens økosystemer og vandopsamlingsteknikken fra den namibiske ørkenbille ( Stenocara gracilipes) til at forsøge at få skove til at dække dele af Sahara og filmen nævner også slimsvampens vækstmønstre som potentiale for at optimere transportnetværk. Filmen er en del af et større samling af undervisningsmateriale i bionik rettet mod folkeskolens ældste klasser, som vil være klar i løbe af 2016 på Biotech Academys hjemmeside Du kan se filmen...