Forskergrupper

Her følger en oversigt og kort beskrivelse af forskergrupper og virksomheder i Danmark, Norden og det øvrige udland der aktivt beskæftiger sig med biomimetisk forskning.

To view this list in English click here

DANMARK

Universiteter

Lenau’s Group. Technical University of Denmark
Gruppen ledes af Dr. Torben Lenau og forsker i biomimetiske overflader og intelligente materialer og strukturer. De forsøger blandt andet at efterlinge insekters metallisk udseende overflade i kunstige mikro- og nanostrukterer.

Virksomheder

Øvrige Norden

Sverige

Universiteter

Swedish Center of Biomimetic Fiber Engineering (Biomime™)
Biomime centret er et samarbejde mellem den Kongelige Tekniske Højskole, SFTI Packforsk AB, Umeå Center for plantevidenskab og Stiftelsen for strategisk forskning. Der forskes inden for materiale videnskab især vedrørende træers celle og fiber struktur.

Virksomheder

Swedish Biomimetics 3000
Swedish Biomimetics 3000 er en innovativ konsulent og investeringsgruppe, hvis mål er at bringe flere biomimetik ideer fra koncepts-stadiet til et kommercielt produkt. Produkter i pipelinen er blandt andet microMist teknologien, en ny type spray teknologi inspireret af bombarder-billen.

Øvrige udland

Colombia

Universiteter

The Smart Design Group Inspired by Nature at the Universidad de Los Andes, Colombia.
Smart Design gruppen er en sydamerikansk, interdisciplinær forskningsgruppe, der forsker i biomimetiks anvendelse inden for design og arkitektur.

Holland

Universiteter

The Delfly Project. Delft Technical University
Dette projekt er et samarbejde mellem ingeniører fra TU Delft og zoologer fra Wageningen Universitet. En af hovedkræfterne bag er David Lentink. Projektet går ud på at udvikle en micro-air vehicle baseret på insekters kinematic og kontrolsystemer.

ACT Biomimetics. European Space Agency
Biomimetik gruppen indenfor ESAs advanced concept team beskæftiger sig først og fremmest med at fremme brugen af biomimetik indenfor rumforskningen, men de er også involveret i mange mindre projekter der udforsker biomimetiks fremtidige brug for rumteknologien.

Italien

Universiteter

Center for Applied Research in Micro and Nano Engineering . Scuola Superiore Sant’Anna
Centret ledes af Prof. Paulo Dario og forsker indenfor biologiske inspirerede robotteknologi. De beskæftiger sig hovedsageligt med udviklingen af selv-bevægende endoskoper, biomimetiske hænder og gribe arme samt biochips.

Grækenland

Universiteter
Computational Vision and Robotics Laboratory. FORTH
Den biomimimetiske gruppe ledes af Dr. Dimitris Tsakiris og fokuserer på udviklingen af biologisk indlæring og sensorer til brug for autonome robotter.

Schweiz

Universiteter

Biologisk inspirede robot-gruppe ved EPFL
Gruppen ledes af Prof. Auke Ijspeert og forsker i design og udvikling af biologiske inspirede robotter herunder især bevægelse inspireret af salamandere.

Storbritanien

Universiteter

Centre for Biomimetics and Natural Technology. University of Bath
Dette interdisciplinære center høre officielt under maskiningeniør afdelingen, men både ingeniører, fysikere og biologer er ansat der. Det ledes af Prof. Julian Vincent.
Der forskes primært i områder indenfor biomimetisk materiale videnskab, biologisk inspireret robotteknologi og anvendelse af biologiske innovationsredskaber, men også komparativ biomekanik hos både planter og dyr.

Centre for Biomimetics. University of Reading
Det interdisciplinære center har både biologer og ingeniører ansat. Det ledes af Prof. George Jeronimides. Der forskes hovedsageligt i biomimetisk materiale videnskab og biologiske sensorer.

Intelligent Autonomous Systems Laboratory. The University of the West of England
Forskningen indenfor biologiske inspirerede robotter ledes af Prof. Chris Melhuish. Gruppen står bag EcoBot og forsker intensivt i swarm robots.

Virksomheder

Elumotion
En lille forholdsvis nystartet virksomhed der beskæftiger sig med biologisk inspireret robotteknologi med fokus på især gribearme.

Oxford Biomaterials Limited
Oxford Biomaterials blev startet i 2001 af Dr. David Knight og Prof. Fritz Vollrath som et spin-out firma fra Oxford Universitet. Virksomheden har udviklet et specielt bopmateriale, spidrox, baseret på edderkoppe-silke. Spidrox kan bruges i medicinsk sammenhæng ved sårheling, gendannelse af nerver og knogler.

Tyskland

Universiteter

School of Bionics. Bremen University of Applied Sciences
Afdeling tilbyder som et af de få steder en fuldstændig universitetsuddannelse i biomimetik. Afdelingslederen er Prof. Antonia Kesel og der forskes hovedsageligt indenfor biofouling, biologiske kompositmaterialer og marin biomimetik.

Plant Biomechanics Group. University of Freiburg
Forskning indenfor planters biomekanik hører ind under den botaniske have i Freiburg og ledes af Prof. Thomas Speck. Udover fundamental botanisk forskning fokuseres der meget på biomimetik. Der forskes hovedsageligt indenfor biologiske materialer og kunstig fremstiling a fibre og selvreparende strukturer.

Institute of Bionics and Evolutionary Technology. Technical University of Berlin
Dette institut ledes af Prof. Ingo Rechenberger og forsker i en bred vifte af biomimetiske områder inklusiv neuronale netværk, biomimetiske studier af pingviner og andre fugles kinematik og morfologi.

Institute of Botanics. Technical University of Dresden
Den biomimetiske forskningsgruppe ledes af Prof. Christopher Neinhuis, en af forskerne bag opdagelsen af Lotus Effekten. Forsker hovedsageligt i planters overflade-egenskaber og udviklen af selv-rengørende overflader.

Evolutionary Biomaterials Group. Max-Planck-Institute for Metals Research, Stuttgart
Gruppen ledes af Prof. Stanislav Grob og forsker hovedsageligt indenfor fremstilling af klæbemekanismer, biologiske overflader og materialer baseret på studier af insekter og andre dyrs klæbemekanismer.

Leonardo da Vinci Center for Bionik. Teknisk Universitet i München
Bionik-centeret beskæftiger sig med en bred vifte af projekter såsom biologiske sensorer til robotter, membraner til gliders baseret på flagermusvinger og biomimetiske solceller.

Virksomheder

EvoLogics GmbH
Denne højteknologiske virksomhed favner bredt indenfor biomimetik, men fokuserer på marin biomimetik. Har blandt andet udviklet biomimetiske propeller og finner.

USA

Universiteter

Biomimetic Robotics. Stanford Univsersity
Forsker i hexapode robotter inspireret af insekter. Beskæftiger sig især med kontrolstrategier i autonome robotter.

Biomimetic Underwater Robot Program. Northeastern University
Forskergruppe under ledelse af biologen Prof. Joseph Ayers som forsøger at sammenkoble biomekanisk og neurobiologisk forskning med udviklingen af biomimetiske undervands robotter. Gruppen står blandt andet bag RoboLobster.

The Biologically Inspired Robotics Lab. Case Western Reserve University
Laboratoriet er ledet af Dr. Roger Quinn og forsker i kontrol og mekanik af biologisk inspirerede hexapode robotter. Græshopper og kakerlakker benyttes som modelorganismer. Gruppen står blandt andet bag de populære Whegs robotter.

Center for biologically inspired design. Georgia Institute of Technology
Et interdisciplinært center der beskæftiger sig med mange områder indenfor biomimetik. Fokus er dog på biomimetiske materialer og sensorer, samt biologisk robot bevægelse.

Autumn’s Lab. Lewis and Clark College
Gruppen, der ledes af Dr. Kellar Autumn, forsker i dyrs, hovedsageligt reptilers, biomekanik og bevægelse. Der fokuseres på hvordan geckoer klæber sig til overflade og hvordan denne mekanisme kan efterlignes biomimetisk.


Biomimetics and NanoComposite Materials Research Group. University of Washington
. Gruppen, der ledes af Prof. Mehmet Sarikaya, udvikler nye materialer baseret paa nanoteknologi og biologisk inspiration fra bakterier, skaldyr og andre marine organismer. De fokuserer på molekylærbiomimetiske metoder, men udvikler ogsaa biomimetiske biosensorer.

Virksomheder

Biomimetic Connections, LLC
En Californisk konsulent virksomhed, der bruger biomimetik som innovationsredskab når de rådgiver produktionsvirksomheder. Specialiserer sig især inden for materialevidenskab.

Iguana Robotics, Inc.
En højteknologisk virksomhed der beskæftiere sig med at udvikle biologisk inspireret advanceret robotteknologi.

PAX Scientifics.
PAX Scientifics og undervirksomheder arbejder med udviklingen af innovativ teknologi baseret på biomimetik. De fokuserer især på design af ny streamlined teknologi til at mindske luft- og vand-modstand.

—————————————————————-

Har du kendskab til forskningsgrupper eller virksomheder der burde befinde sig på denne side så kontakt venligst den side ansvarlige på admin@biomimetik.dk

Se links til andre biomimetik relevante nyheds- og informationsportaler her