Om Biomimetik.dk

Biomimetik.dk er en side der omhandler det interdisciplinære felt biomimetik.

På siden kan man finde baggrundsinformation, populærvidenskabelige artikler om biomimetik samt nye forskningsresultater indenfor biomimetik.

For videnskabsjournalister og forskere er her desuden en mulighed for at finde videnskabelig oversigtsartikler (review papers) i en database og links til aktive forskningsgruppe indenfor biomimetik i både ind- og udland.

Biomimetik.dk blev oprettet i sommeren 2007 af Thomas Hesselberg og drives i samarbejde med Wixia Web Ltd. Thomas har både aktivt forsket indenfor området (PhD i 2006 fra Centre for Biomimetics and Natural Technologies ved Bath Universitet) og skrevet flere videnskabelige og populærvidenskabelige artikler om emnet.

For yderligere information og kontaktmuligheder læs mere her