Gratis biomimetik e-bog

InTech, et kroatisk open access forlag der hovedsageligt trykker bøger omhandlende videnskab og teknologi, har udgivet en digital biomimetik bog med titlen ‘On Biomimetic’ redigeret af professor Lilyana D. Pramatarova fra det bulgariske Institut for Faststof Fysik. Bogen fokuserer på biomimetik inden for materiale videnskab og omhandler 7 hovedområder, modellering af biomimetiske materialer, produktion af biomimetiske materialer, biomimetiske polymerer og kompositter, karakterisation af biomaterialer, biomimetiske systemer, efterligning af celle-adfærd og udnyttelse af biomimetiske materialer. Hvert hovedområder består af omkring 2-6 uafhængige kapitler, skrevet af internationale forskere. Et af kapitlerne omhandlende mikroskopiske egenskaber hos biologisk dannet amorf silica er skrevet af Martin Jensen, Ralf Keding og Yuanzheng Yue fra Institut for Kemi og Bioteknologi på Aalborg Universitet. Omend mange af kapitlerne er interessante i sig selv er det lidt svært at se den røde tråd bortset fra at alle kapitler har noget med biomimetik og materialer at gøre og bogen fremstår derfor mere som en særudgave af et biomimetisk tidsskrift end en egentlig bog. Desuden trækker det ned at selvom hvert kapitel er skrevet som en videnskabelig artikel så mangler der et referat i begyndelsen af hvert kapitel. Du kan hente e-bogen gratis...

International Bionic Engineering Conference – Boston september 2011

Mellem den 18. og 20. september i år finder den første af årlige tilbagevendende biomimetik konferencer arrangeret af tidsskriftet Journal of Bionic Engineering sted i Boston, USA. Til forskel fra andre store videnskabelige konforencer henvender denne sig ikke kun til forskere på universitetet, men også til udviklingsingeniører og forskere i industrien. Emnerne strækker sig fra biomimetiks betydning og impact i industrien, over biologisk inspirerede materialer og robotter til arkitektur og bygningsteknologi. Deadline for registering er den 15. juli. Mere information kan findes...

Solenergi fra kunstige blade

Science beretter i denne uge om ny forskning fra MIT, hvor kemikere med Daniel Locera i spidsen har udviklet et kunstig blad der kan omdanne solstråler til energi. Bladet består af en silikone-disk på størrelse med et spillekort og med begge overflader dækket af et tyndt lag af en ny special-udviklet og billig katalysator. Silikonen absorbere sol-energien og sender den, i form af elektroner, ud til katalysatoren der bruger dem til at danne hydrogen og ilt fra vand. Det kunstige blad fungerer altså lidt på samme måde som fotosyntesen i træernes blade, bortset fra at naturen bruger carbon dioxid til at lagre den dannede energi som sukker. Daniel Nocera hævder at hans kunstige blad kan omdanne 5.5% af sol-lyset til energi, hvilket er sammeligneligt med rigtige blades effektivitet. Kemikeren forventer at der vil gå 2-3 år inden den nye teknologi er klar til markedet. Kilde: Science 2011, 332:...

Anmeldelse af biomimetik-bogen ‘Bulletproof feathers’

Der er desværre en udpræget mangel på dansksprogede bøger om biomimetik og det ændrer sig nok desværre ikke foreløbigt. I mellemtiden kan vi jo så glæde os over det voksende antal af bøger om biomimetik på engelsk. Sidste år udkom bogen ‘Bulletproof feathers: how science uses Nature’s secrets to design cutting-edge technology’ på University of Chicago Press. Bogen er redigeret af Robert Allen, professor i biodynamik ved Southampton Universitetet i England og inddelt i 6 kapitler skrevet af forskellige eksperter. Hvert af kapitlerne er igen inddelt i et par siders mere eller mindre selvstændige afsnit. I kapitel 1 af professor i biologisk inspiration Jeannette Yen fra Georgia Tech i USA indføres vi i marinbiologi og hvordan vi kan bruge dyrs morfologi, aerodyamik og kontrolsystemer til at udvikle sensorer, robotter og rensnings-systemer. I kapitel 2 af robotforskeren Yoseph Bar-Cohen fra Jet Propulsion Laboratory i USA får vi en indføring i de forskellige menneske-lignende robotter, der er under udvikling lige fra kunstige lemmer til kunstig intelligens. I kapitel 3 af bioakustikeren Tomonari Akamatsu fra Japan’s nationale forskningscenter for fiskeri-teknologi fokuseres på brugen af sonar og ekko-lokalisering i naturen og i vores teknologi. I kapitel 4 af førnævnte Robert Allen gennemgås hvordan flok adfærd hos fisk og fugle samt distributiv intelligens hos myrer og bier kan inspirere tekniske netværk og kontrol-systemer. I kapitel 5 af professor i biomekanik Steven Vogel fra Duke Universitetet i USA gennemgås, hvordan varme, vand og luft cirkulerer i naturen og hvordan det kan bruges i ventilering og varme-konservering. I kapitel 6 af pensioneret professor i biomimetik Julian Vincent fra Bath Universitetet i England gennemgås byggeklodser og materialer...

Ny materiale-egenskaber inspireret af naturen

En af de førende danske eksperter i biomimetik, lektor Torben Lenau fra Danmarks Tekniske Universitet, har skrevet en artikel om materialer og biomimetik på Danmarks Design Centers hjemmeside. Artiklen Naturen som den bedste materialeekspert beskriver Torben Lenau hvordan materiale-forskere, designere og ingeniører i stigende grad benytter sig af inspiration fra naturen gennem biomimetik når de skal udvikle nye materialer. Han fortæller blandt andet om de strålende strukturfarver man kan se på overfladen af nogle fuglefjer og insekter og hvordan man ved brug af magnetiske nanostrukturer kan efterligne disse og få de færdige materialer til at skifte farve ved brug af elektro-magneter, samt udnyttelsen af svampe til at konstruere isolerings materiale. Dansk Design Center er et faglig videncenter for design og innovation der især retter sig mod dansk erhversliv for at øge virksomhedernes...

Biomimicry workshop i Sverige

Biomimetik, eller biomimcry som de vælger at kalde det her (det ser ud til at biomimicry benyttes mere når fokus er på bæredygtig biomimetik), er endelig ved at gøre sit indtog i Norden. I hvertfald er emnet nu så populært at der udbydes en 7 dages biomimicry workshop i Nordsverige fra den 21. til den 27. august 2010. I løbet af workshoppen får deltagerne et indblik i biomimetisk metode og design-strategier bl.a. ved brug af Asknature databasen og vil ifølge arrangørerne gå hjem med viden om, hvordan biologiske strategier og funktioner kan bruges i deltagernes normale arbejde. Underviseren er Denise DeLuca, tidligere ansat på Biomimecry Institutet og nu project manager hos Swedish Biomimetics 3000. Undervisningen er især målrettet mod universitetsansatte og studerende, samt ingeniører, arkitekter, designere og byplanlæggere Workshoppen er arrangeret af Renfana, en lille svensk konsulentvirksomhed, der afholder kurser og seminarer om bæredygtig udvikling og biomimetik, og af Institut for Subarktisk Landskabsforskning, et nyt uafhængigt forskningsinstitut under Silvermuseet. Deadline for registering er allerede her den 9. juli. Det er dog ikke ligefrem billigt at deltage i workshoppen, da det koster 2500 EUR (inklusiv ophold og forplejning) for ansatte og 1500 EUR for studerende. Læs mere om workshoppen her...

Biomimetisk arkitektur mod klimaforandringer

Biomimetik kan ikke kun bruges til at udvikle ny innovativ teknologi, men efterligning af naturens processer kan også føre til mere bæredygtig teknologi. Arkitekten Maibritt Pedersen Zari fra Victoria Universitetet i New Zealand har udgivet en glimrende review artikel om biomimetiks rolle i udviklingen af CO2 neutrale bygninger og byer. Hun nævner blandt andet huse, som kan trække rent vand direkte af atmosfæren baseret paa visse ørkenbiller hvis særlige overfladestruktur får vanddråber til at dannes, samt udluftning og varme-regulering som efterligner den advancerede passive funktion man finder i termitboer og myretuer. Derudover nævner hun mere generelle principper fra økosystemer som kan indtænkes i opbygningen af urbane strukturer og funktioner, især til at formindske udledning af og oplagring af CO2. Hun kalder dette design princip for ‘ecosystem biomimicry for architecture’ og spår det en stor rolle i den fremtidige mitigation og bekæmpelse af klima-forandringer. Kilde: Pedersen Zari, M. (2010) Biomimetic design for climate change adaptation and mitigation. Architectural Science Review 53:...

Konference for undervisere og forskere i biomimetik

I mit seneste blogindlæg henviste jeg til en webside med undervisningsmateriale i biomimetik til folkeskole-elever som måske en begyndende trend til øget fokusering af biomimetik i skoler og gymnasier. I USA er de noget foran os her i Europa og har i løbet af de seneste år indkorporeret mere og mere biomimetikundervisning i skolernes, gymnasier og universiteternes videnskabs, teknik og biologi-fag. Biomimicry Instituttet afholder deres årlige konference for undervisere på alle niveauer og forskere med interesse i biomimetik i San Francisco fra den 8. til den 10. Juli. Hovedtalerne tæller blandt andet forfatteren og grundlæggeren af Biomimicry Instituttet, Janine Benyus, og en af de førende eksperter i komparativ biomekanik og biomimetik, Steven Vogel. Læs mere om konferencen...

BAE System laver hjemmeside for folkeskoler om biomimetik

BAE System er en engelsk forsvars, sikkerheds og fly-udviklings virksomhed, der hvert år siden 2005 turnerer på engelske folkeskoler med forskellige projekter for at gøre skole-elever mere interesserede i at vælge en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse. Her i 2010 er temaet biomimetik. På deres hjemmeside kan eleverne lære mere om biomimetik og lærerne kan få undervisningsmateriale. På siden har de blandt en historie om hvordan fluer har givet inspiration til udvikling af natkikkerter til soldater. Hjemmesiden kan ses ved at klikke...

Ny omfattende review artikel

Den pensionerede professor i biomimetik ved Bath Universitet i England, Julian Vincent, har skrevet en interessant og omfattende review artikel om biomimetik. Fokus er på materiale videnskab og innovation, men de fleste område behandles. Han nævner især naturens evne til at producere stærke og holdbare materialer, som silke, muslinge-skaller og træ, udfra kun to typer af biopolymerer, proteiner og polysaccharider, ved stue-temperaturer og i vandige opløsninger, som noget vores teknologi kan lære af. Vincent omtaler også selv-rensende overflader, som kendes fra Lotus planten, insekt vinger og mange andre dyr og planter, som noget der forskes intensivt i. I den sidste del af artiklen gennemgår han forskellige metoder hvormed biologisk viden kan bruges innovativt til at forbedre vores teknologi. Vincent nævner tre metoder. Den opportunistiske metode hvor biomimetiske projekter stammer fra tilfældige biologiske observationer og eksperimenter. Denne metode er den hidtidige mest populære og tæller både Velcro og Lotusan blandt sine succes’er, men den kræver stor biologisk indsigt og held, omend Biomimicry Instituttets Ask Nature projekt har gjort det lidt nemmere. En anden metode er den leksikalske metode som er en linkvistisk metode, der benytter sig at specifikke søgeord for at finde relevant biologisk litteratur for derigennem at finde biomimetiske løsninger. Problemet med denne metode er dog at ingeniør-videnskaben og biologien bruger meget forskellige termer og det derfor kan være svært at finde hvad man søger, hvis man ikke er eksperter i begge discipliner. Til slut nævner han TRIZ og BioTRIZ som hans arbejdsgruppen i Bath selv har udviklet. TRIZ er et russisk innovationsredskab der benytter sig af en database over flere hundrede tusinde patenter til at give inspiration til...